معرفی 20 کتاب مفید برای نگه داری اکواریوم

 ۱-راهنمای بیماری ماهی های آکواریومی نوشته دکتر هربرت اکسلرود ترجمه حمید صفری
 2-ماهی های آکواریوم شناخت و نگهداری نوشته هلموت اشتالکنشت
 3-آکواریوم به زبان ساده از والتر برنهارد زاکس ترجمه دکتر علی فرشچی
 4-راهنمای کامل آکواریوم ماهیهای آب شیرین تالیف: مهندس مهدی ارجحینی
 5-زندگی ماهیان آکواریوم نویسنده محمد ضا شیخیان
 6-دیسکوس پادشاه ماهیان آب شیرین نویسنده علی کرمی
 7-ماهیان سیچلاید نویسنده محمدرضا شیخیان
 8-تکثیر پرورش و نگهداری ماهیان زینتی(1) خانواده کاراسیده مهندس مهدی ارجحینی
 9-بیماریهای ماهی های آکواریومی رالف گیسلر ترجمه دکتر حسین عمادی
 10-راهنمای پرورش تکثیر و نگهداری ماهی دیسکوس نوشته جک واتلی ترجمه حمید صفری
 11-گلدفیش نویسنده محمد رضا شیخیان
 12-تکثیر پرورش ونگهداری ماهیان آکواریومی زنده زا محمد استواری

 13-جدیدترین روشهای تکثیر پرورش وتغذیه و درمان ماهیهای آکواریوم ابوالقاسم شیخیان

۱۴- تکثیر پرورش و نگهداری ماهیان زینتی (۲) مهندس مهدی ارجحینی 
 15-اطلس رنگی ماهیان زینتی نوشته دکتر اولریش بانش
 16-تکثیر و پرورش گلدفیش و نژادهای آن مهندس مهدی ارجحینی
 17-تکثیر و پرورش ماهیان زینتی محمد امینی
 18-ماهیان آکواریومی دریا (آب شور) مهندس حسین شاکری
 19-راهنمای مصور تشخیص نر وماده در ماهیهای آکواریومی دکتر حسین عمادی
 20-آکواریوم ماهیهای آبهای شیرین دکتر حسین عمادی

 

/ 0 نظر / 27 بازدید