صدف های دریایی

صدف های دریایی خلیج فارس

الف-کلیات:

صذف ها از خانواده Cypraedae هستند.اولین فهرست از صدف ها در خلیج فاری و دریای عمان و دریای عرب در سال 1280 شمسی توسط شخصی به نام تاون سن(Townsen) گزارش شده است.نوعی صدف با نام علمی Cypraea perinceps به طور معمولی در خلیج فارس و دریای عمان دیده می شود که صدف ان کک مکی است.هنوز واقعا ثابت نشده که صدف سپیرای لک دار خلیج فارس متعلق به این اب ها می باشد و یا اینکه به اب های دیگر تعلق دارد.

ب-انواع صدف های سپیرا و موقعیت ان ها در خلیج فارس و دریای عمان:

١-سپیرا انولوس (Cypraea annulus)    

این گونه صدف در اب های جاسک و مسقط فراوان هستند.و به عنوان کالای تجارتی به هندوستان صادر می شوند.

2-سپیرای عربی (Cypraea arabica )

این گونه در سواحل مکران و بلوچستان ایران در زیر سنگ های ساحلی یافت می شود.این نوع صدف ها در نتیجه برخورد به سنگ های ساحلی اسیب میبینند.اکثر نمونه های ان دارای صدف های کوچکی هستند ولی نمونه بزرگ ان ها را می توان در سواحل مسقط پیدا کرد.

3-سپیرا کارنئولا(Cypraeae carneola)

این گونه صدف در اب های جاسک و مسقط فراوان پیدا می شوند.مکان ان ها بین خط مرزی مد حداقل تا عمق محدوده 6 متر می باشد.رنگ این گونه صدف بسیار تیره است.ولی نمونه هایی از ان که در منطقه جزیره هنگام پیدا شده اند رنگ روشنی دارند.

4-سپیرا کوریکا(Cypraeae caurica)

این گونه صدف در اب های جاسک و مسقط فراوان پیدا می شوند.این صدف گونه ظریفی  است و در سواحل مکران و بلوچستان کمیاب می باشند.

5-سپیرا اروزا (Cyprae erosa)

6-سپیرا فلینا(Cypraea feline var )

7-سپیرا اونیکس(Cypraea onyx)

صدف های خوراکی

این نوع صدف ها از شاخه نرم تنان Mollusca و نام علمیPinctata fucata می باشند.صدف خوراکی روی تخته سنگ ها و در کناره های ساحل بعضی از مناطق خلیج فارس زندگی می کند.این مناطق عبارتند از نواحی جزیره هرمز بندر لنگه (معروف به ساحل صدف)....

صدف های مروارید ساز و اهمیت مروارید ان:

مهمترین نرمتنان مروارید ساز خلیج فارس صدف های نامبرده در زیر هستند:

1-صدف بمبئی(زنی)-Pteria macroptera

2-صدف لب سیاه(محار کبیر)-Pinctada margarifera v.persica

3-صدف بندر لنگه(صدف سیلان محار صفیر و بلبیل)Pinctada imbrictada -

صدف لب سیاه یکی از کمیاب ترین گونه های اویستر(صدف)مروارید ساز موجود در خلیج فارس است که برای حفظ ذخایر ان کوشش های زیادی در حال انجام می باشد.

در دنیا معمولا 4 گونه صدف مروارید ساز را برای تهیه مروارید پرورشی مورد توجه قرار می دهند:

صدف لب سیاه صدف بندر لنگه و دو صدف دیگر به اسامیP.maxima و P.martensii .  

از موجوداتی که با صدف لب سیاه همزیستی دارند و در کارگاه کیش نیز یافت می شوند نوعی خرچنگ به نام Conchodytes meleagunae است.یک حیوان نر کوچک و یک حیوان ماده بزرگ از این خرچنگ ها به صورت همزیستی در حفره جبه ای یا شنلی در حیوانات مذبور وجود دارند.ضرر های احتمالی این خرچنگ به صدف هنوز نا معلوم است.

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید