# فرهنگ_واژگان_شیلاتی_و_علوم_دریایی

فرهنگ واژگان شیلاتی و علوم دریایی fisheries and marine scinces dictionary

A Abranchial:بی ابشش بدون ابششان Absolute fecundity:هم اوری مطلق Abyssal fauna:مجموعه جانوری اعماق دریا Absolute growth:رشد مطلق Abysal zone: منطقه ابر قعر دریا(عمق بین2000تا6000متر از ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 623 بازدید